Mae dros 3,000 o fobl yn gweithio yn y sector ar hyn o bryd yn Abertawe.

Mae buddsoddi yn y sector ddigidol a chreadigol wedi cynyddu’n sylweddol yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’n un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf ac yn cynnig cyfleoedd cyffrous ym mhopeth o ffilm a theledu i ddylunio a datblygu gwefannau. Os ydych chi’n berson creadigol yna gallai gyrfa yn y diwydiant hwn fod yn addas i chi. Mae dros 3,000 o fobl yn gweithio yn y sector ar hyn o bryd yn Abertawe.

 

Nodweddion Allweddol:

 

  • Cyfleoedd i fod yn hunangyflogedig neu’n llawrydd
  • Yn talu’n dda
  • Arloesol a chyffrous
  • Hyblyg

 

Sgiliau angenrheidiol:

 

  • Datrys Problemau
  • Sgiliau TG uwch neu arbenigol
  • Sgiliau gwrando da
  • Sgiliau arwain
  • Creadigrwydd
  • Sgiliau cyfathrebu da

 

Y cyflog am swydd yn y sector yn Abertawe yw £30,253, ar gyfartaledd, ond fe allech chi ennill lawer mwy yn dibynnu ar ba swydd sydd gennych ddiddordeb ynddi.

 

Dyma enghreifftiau o rai o’r swyddi y gallech ymgeisio amdanynt: