Mae dros 15,000 o bobl eisoes yn gweithio yn y sector yn Abertawe ac mae disgwyl i hyn dyfu 2% dros y pum mlynedd nesaf

Mae’r sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yn eang ac yn cwmpasu ystod o wahanol swyddi, mae’n tyfu’n gyflym iawn yng Nghymru sy’n golygu bod llawer o gyfleoedd. Mae dros 15,000 o bobl eisoes yn gweithio yn y sector yn Abertawe ac mae disgwyl i hyn dyfu 2% dros y pum mlynedd nesaf. A allech chi weld eich hun yn gweithio ym maes bancio, yswiriant, eiddo tiriog, datblygu busnes neu ddadansoddi data? Os felly, gallai swydd yn y sector hwn fod yn iawn i chi.

 

Nodweddion Allweddol:

  • Rhediad cyflym o fewn y swydd
  • Yn talu’n dda
  • Cyfleoedd datblygu gwych

 

Sgiliau angenrheidiol:

 

  • Sgiliau uwch neu arbenigol mewn TG
  • Sgiliau llythrennedd a rhifedd da
  • Sgiliau gwrando da
  • Sgiliau arwain
  • Sgiliau rheoli prosiect

 

 

Cyflog am swydd yn y sector yn Abertawe yw £24,717, ar gyfartaledd, er bod y tâl yn dibynnu ar eich rôl.

 

Dyma enghreifftiau o rhai o’r swyddi sydd ar gael yn y sector: