Mae ein cynnig helaeth yn cyfuno cyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol traddodiadol i ddarparu llwybr hyblyg sy'n diwallu anghenion yr unigolyn. Profiadau addysgu a dysgu o ansawdd uchel yw sylfaen ein darpariaeth ôl-16.