Mae bron 3,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector yn Abertawe, a disgwylir i’r sector dyfu 2% dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r sector gweithgynhyrchu a pheirianneg yn bwysig yng Nghymru, ac yn cyfoethogi ein treftadaeth mewn diwydiant trwm. Mae’r sector yn amrywiol ac yn ymwneud â datblygu prosesau, creu nwyddau a chynnyrch. Mae bron 3,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector yn Abertawe, a disgwylir i’r sector dyfu 2% dros y pum mlynedd nesaf.

 

Nodweddion Allweddol:

 

 • Cyflog da,
 • Sector Twf,
 • Cyfleoedd datblygu gwych,
 • Datrys problemau,
 • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy.

 

Sgiliau angenrheidiol:

 

 • Datrys Problemau
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Sgiliau arwain
 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd da
 • Bod yn ddibynadwy
 • Sgiliau gwrando da

 

 

Y cyflog am swydd yn y sector yw £31,881 ar gyfartaledd, fodd bynnag, gallech ennill mwy neu lai yn ddibynnol ar ba rôl yr ydych yn ei dewis.

 

Dyma enghreifftiau o rhai o’r swyddi sydd ar gael yn y sector: