Gwnewch gais nawr am eich cwrs delfrydol gan ddechrau Medi 2022
Os ydych chi'n byw yn Abertawe archwiliwch yr ystod lawn o opsiynau sydd ar gael i chi ar ôl gadael yr ysgol
Angen ychydig o help a chyngor?
Cliciwch i ddarllen ein herthyglau a fydd yn eich helpu a'ch tywys
Fy opsiynau
Pa ddewisiadau sydd gen i ar ôl i mi adael yr ysgol yn 16 oed?
Ysgolion, Colegau a Dysgu Seiliedig ar Waith
Logo Chweched dosbarth
Chweched dosbarth
Lefel A a Chyrsiau Galwedigaethol
Showing Chweched dosbarth (7)
Logo Ysgol yr Esgob Gore
Ysgol yr Esgob Gore
Mae ein cynnig helaeth yn cyfuno cyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol traddodiadol i ddarparu llwybr hyblyg sy'n diwallu anghenion yr unigolyn. Profiadau addysgu a dysgu o ansawdd uchel yw sylfaen ein darpariaeth ôl-16.
Logo Ysgol yr Olchfa
Ysgol yr Olchfa
Rydym yn falch iawn o Ysgol Olchfa a'i hethos o gyflawniad, rhagoriaeth a gofal. Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymweld â ni a gweld drosoch eich hun yr hyn y mae'r ysgol yn ei gynnig.
Logo Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Mae Bryn Tawe yn ysgol agos a chyfeillgar gyda dewis eang o gyfleoedd allgyrsiol. Rydyn ni am i'n disgyblion dyfu i fod yn ddinasyddion cyfrifol ac uchelgeisiol, sy'n oddefgar, yn barchus ac yn dosturiol tuag at eraill.
Logo Ysgol Gyfun Gŵyr
Ysgol Gyfun Gŵyr
Un o gryfderau mwyaf yr ysgol erioed oedd ei hethos gofalgar, agored a hapus lle mae disgyblion yn teimlo'n gartrefol ac yn mwynhau eu haddysg mewn amgylchedd cwbl Gymreig.
Logo Ysgol Tregyr
Ysgol Tregyr
Mae Ysgol Gowerton, ar ôl cael ei sefydlu dros 120 mlynedd yn ôl, yn ysgol sydd â thraddodiad a threftadaeth gref, gref. Yn ysgol gymunedol ym mhob ystyr o'r gair, rydyn ni'n teimlo balchder enfawr yn ein llwyddiant diwylliannol, chwaraeon ac academaidd.
Logo Ysgol Gyfun Treforys
Ysgol Gyfun Treforys
Rydym yn canolbwyntio ar godi dyhead a disgwyliad. Mae’r pwyslais ar osod targedau heriol, monitro cynnydd a darparu gwersi ‘rhagorol’ yn gyson bob dydd, mewn amgylchedd sy’n caniatáu i athrawon addysgu a dysgwyr ddysgu.
Logo Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan
Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan
Mae'r Esgob Vaughan yn rhedeg chweched dosbarth 'mynediad agored', gan roi croeso cynnes i holl ddisgyblion blwyddyn 11 o bob rhan o Abertawe.
Logo Coleg
Coleg
Lefel A, Cyrsiau Galwedigaethol A Phrentisiaethau
Showing Coleg (3)
Logo Grŵp Colegau NPTC
Grŵp Colegau NPTC
Gall Grŵp Colegau NPTC addo profiad dysgu rhagorol i chi o fewn coleg deinamig, cefnogol gyda chyfleusterau ac adnoddau safon diwydiant gwych.
Logo Coleg Sir Gâr
Coleg Sir Gâr
Mae Coleg Syr Gâr, yn falch o'i enw da am addysgu a dysgu o ansawdd uchel, ac am ei gefnogaeth ragorol i ddysgwyr.
Logo Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Gŵyr Abertawe
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r colegau mwyaf yng Nghymru ac mae ganddo enw da iawn am ddysgu ac addysgu o safon uchel.
Logo Dysgu yn y gwaith
Dysgu yn y gwaith
Twf SwyddiCymru Plws a phrentisiaethau
Select an option
Twf Swyddi Cymru Plws Ymgysylltu
Ddim yn siŵr pa lwybr gyrfa rwyt ti am ei ddilyn? Gall yr elfen hon o Twf Swyddi Cymru+ dy helpu i benderfynu.
Showing Twf Swyddi Cymru Plws Ymgysylltu (1)
Logo Twf Swyddi Cymru Plws Ymgysylltu
Twf Swyddi Cymru Plws Ymgysylltu
Ddim yn siŵr pa lwybr gyrfa rwyt ti am ei ddilyn? Gall yr elfen hon o Twf Swyddi Cymru+ dy helpu i benderfynu.
Twf Swyddi Cymru Plws Datblygu
Angen cymwysterau neu gefnogaeth ychwanegol i gymryd dy gam nesaf? Bydd yr elfen yma o Twf Swyddi Cymru+ yn dy roi ar ben ffordd.
Showing Twf Swyddi Cymru Plws Datblygu (1)
Logo Twf Swyddi Cymru Plws Datblygu
Twf Swyddi Cymru Plws Datblygu
Angen cymwysterau neu gefnogaeth ychwanegol i gymryd dy gam nesaf? Bydd yr elfen yma o Twf Swyddi Cymru+ yn dy roi ar ben ffordd.
Prentisiaethau
Mae prentisiaeth yn ffordd wych o ennill cymhwyster tra byddwch yn gweithio ac yn ennill cyflog. Gwybod mwy am brentisiaethau, beth maen nhw’n ei gynnwys, sut i wneud cais a mwy…
Showing Prentisiaethau (1)
Logo Prentisiaethau
Prentisiaethau
Mae prentisiaeth yn ffordd wych o ennill cymhwyster tra byddwch yn gweithio ac yn ennill cyflog. Gwybod mwy am brentisiaethau, beth maen nhw’n ei gynnwys, sut i wneud cais a mwy...
Twf Swyddi Cymru Plws Cyflogaeth
Angen rhywfaint o gymorth i gael gwaith? Bydd yr elfen hon o Twf Swyddi Cymru+ yn dy helpu gyda hynny.
Showing Twf Swyddi Cymru Plws Cyflogaeth (1)
Logo Twf Swyddi Cymru Plws Cyflogaeth
Twf Swyddi Cymru Plws Cyflogaeth
Angen rhywfaint o gymorth i gael gwaith? Bydd yr elfen hon o Twf Swyddi Cymru+ yn dy helpu gyda hynny.
Showing Chweched dosbarth (7)
Logo Ysgol Gyfun Treforys
Ysgol Gyfun Treforys
Rydym yn canolbwyntio ar godi dyhead a disgwyliad. Mae’r pwyslais ar osod targedau heriol, monitro cynnydd a darparu gwersi ‘rhagorol’ yn gyson bob dydd, mewn amgylchedd sy’n caniatáu i athrawon addysgu a dysgwyr ddysgu.
Logo Ysgol Tregyr
Ysgol Tregyr
Mae Ysgol Gowerton, ar ôl cael ei sefydlu dros 120 mlynedd yn ôl, yn ysgol sydd â thraddodiad a threftadaeth gref, gref. Yn ysgol gymunedol ym mhob ystyr o'r gair, rydyn ni'n teimlo balchder enfawr yn ein llwyddiant diwylliannol, chwaraeon ac academaidd.
Logo Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan
Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan
Mae'r Esgob Vaughan yn rhedeg chweched dosbarth 'mynediad agored', gan roi croeso cynnes i holl ddisgyblion blwyddyn 11 o bob rhan o Abertawe.
Logo Ysgol Gyfun Gŵyr
Ysgol Gyfun Gŵyr
Un o gryfderau mwyaf yr ysgol erioed oedd ei hethos gofalgar, agored a hapus lle mae disgyblion yn teimlo'n gartrefol ac yn mwynhau eu haddysg mewn amgylchedd cwbl Gymreig.
Logo Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Mae Bryn Tawe yn ysgol agos a chyfeillgar gyda dewis eang o gyfleoedd allgyrsiol. Rydyn ni am i'n disgyblion dyfu i fod yn ddinasyddion cyfrifol ac uchelgeisiol, sy'n oddefgar, yn barchus ac yn dosturiol tuag at eraill.
Logo Ysgol yr Olchfa
Ysgol yr Olchfa
Rydym yn falch iawn o Ysgol Olchfa a'i hethos o gyflawniad, rhagoriaeth a gofal. Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymweld â ni a gweld drosoch eich hun yr hyn y mae'r ysgol yn ei gynnig.
Logo Ysgol yr Esgob Gore
Ysgol yr Esgob Gore
Mae ein cynnig helaeth yn cyfuno cyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol traddodiadol i ddarparu llwybr hyblyg sy'n diwallu anghenion yr unigolyn. Profiadau addysgu a dysgu o ansawdd uchel yw sylfaen ein darpariaeth ôl-16.
Showing Coleg (3)
Logo Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Gŵyr Abertawe
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r colegau mwyaf yng Nghymru ac mae ganddo enw da iawn am ddysgu ac addysgu o safon uchel.
Logo Coleg Sir Gâr
Coleg Sir Gâr
Mae Coleg Syr Gâr, yn falch o'i enw da am addysgu a dysgu o ansawdd uchel, ac am ei gefnogaeth ragorol i ddysgwyr.
Logo Grŵp Colegau NPTC
Grŵp Colegau NPTC
Gall Grŵp Colegau NPTC addo profiad dysgu rhagorol i chi o fewn coleg deinamig, cefnogol gyda chyfleusterau ac adnoddau safon diwydiant gwych.
Select an option
Twf Swyddi Cymru Plws Ymgysylltu
Ddim yn siŵr pa lwybr gyrfa rwyt ti am ei ddilyn? Gall yr elfen hon o Twf Swyddi Cymru+ dy helpu i benderfynu.
Twf Swyddi Cymru Plws Datblygu
Angen cymwysterau neu gefnogaeth ychwanegol i gymryd dy gam nesaf? Bydd yr elfen yma o Twf Swyddi Cymru+ yn dy roi ar ben ffordd.
Prentisiaethau
Mae prentisiaeth yn ffordd wych o ennill cymhwyster tra byddwch yn gweithio ac yn ennill cyflog. Gwybod mwy am brentisiaethau, beth maen nhw’n ei gynnwys, sut i wneud cais a mwy…
Twf Swyddi Cymru Plws Cyflogaeth
Angen rhywfaint o gymorth i gael gwaith? Bydd yr elfen hon o Twf Swyddi Cymru+ yn dy helpu gyda hynny.
Showing Twf Swyddi Cymru Plws Ymgysylltu (1)
Logo Twf Swyddi Cymru Plws Ymgysylltu
Twf Swyddi Cymru Plws Ymgysylltu
Ddim yn siŵr pa lwybr gyrfa rwyt ti am ei ddilyn? Gall yr elfen hon o Twf Swyddi Cymru+ dy helpu i benderfynu.
Showing Twf Swyddi Cymru Plws Datblygu (1)
Logo Twf Swyddi Cymru Plws Datblygu
Twf Swyddi Cymru Plws Datblygu
Angen cymwysterau neu gefnogaeth ychwanegol i gymryd dy gam nesaf? Bydd yr elfen yma o Twf Swyddi Cymru+ yn dy roi ar ben ffordd.
Showing Prentisiaethau (1)
Logo Prentisiaethau
Prentisiaethau
Mae prentisiaeth yn ffordd wych o ennill cymhwyster tra byddwch yn gweithio ac yn ennill cyflog. Gwybod mwy am brentisiaethau, beth maen nhw’n ei gynnwys, sut i wneud cais a mwy...
Showing Twf Swyddi Cymru Plws Cyflogaeth (1)
Logo Twf Swyddi Cymru Plws Cyflogaeth
Twf Swyddi Cymru Plws Cyflogaeth
Angen rhywfaint o gymorth i gael gwaith? Bydd yr elfen hon o Twf Swyddi Cymru+ yn dy helpu gyda hynny.
Cyflogaeth
Marchnad Swyddi De Orllewin Cymru
Mae gwybodaeth leol am y farchnad lafur (LMI) yn dangos y bydd ardal Abertawe yn gweld twf yn y sectorau canlynol; Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Adeiladu; Gweithgynhyrchu a Pheirianneg; Diwydiannau Digidol a Chreadigol; Gwasanaethau Hamdden, Twristiaeth a Manwerthu a Chyllid a Phroffesiynol. Darganfyddwch fwy am dwf yn y farchnad lafur leol
Cymorth a chyngor