Mae Bryn Tawe yn ysgol agos a chyfeillgar gyda dewis eang o gyfleoedd allgyrsiol. Rydyn ni am i'n disgyblion dyfu i fod yn ddinasyddion cyfrifol ac uchelgeisiol, sy'n oddefgar, yn barchus ac yn dosturiol tuag at eraill.