Mae bron 6,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector yn Abertawe a disgwylir i hyn dyfu 4.2% dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r sector Adeiladu yn gyfrifol am lawer o’r amgylchedd adeiledig o’n cwmpas. Byddai  gyrfa yn y sector yn gallu rhoi cyfle i chi adeiladu ysgolion, ysbytai, cartrefi a llawer mwy. Mae’r sector yn cynnig llawer o gyfleoedd, gyrfa hir a llwyddiannus. Mae bron 6,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector yn Abertawe a disgwylir i hyn dyfu 4.2% dros y pum mlynedd nesaf.

 

 

 

Nodweddion Allweddol:

 

  • Sector twf,
  • Cyflog da,
  • Cyfleoedd i fod yn hunangyflogedig,
  • Ymarferol,
  • Cyfleoedd i ddatblygu.

 

Sgiliau angenrheidiol

 

  • Datrys Problemau,
  • Sgiliau cyfathrebu,
  • Darllen a deall cyfarwyddiadau
  • Sgiliau arwain,
  • Rhesymu’n gall

 

Y cyflog am swydd yn y sector yw £29,716 y flwyddyn ar gyfartaledd , ond mae’r hyn y gallwch ennill yn hollol ddibynnol ar eich rôl.

 

Dyma enghreifftiau o rhai o’r swyddi sydd ar gael yn y sector: