Mae'r Esgob Vaughan yn rhedeg chweched dosbarth 'mynediad agored', gan roi croeso cynnes i holl ddisgyblion blwyddyn 11 o bob rhan o Abertawe.

Rydym yn ymfalchïo mewn cyflwyno cyfuniad cyfoethog o bynciau academaidd a galwedigaethol mewn amgylchedd ysgol gefnogol.