Un o gryfderau mwyaf yr ysgol erioed oedd ei hethos gofalgar, agored a hapus lle mae disgyblion yn teimlo'n gartrefol ac yn mwynhau eu haddysg mewn amgylchedd cwbl Gymreig.