Rydym yn canolbwyntio ar godi dyhead a disgwyliad. Mae’r pwyslais ar osod targedau heriol, monitro cynnydd a darparu gwersi ‘rhagorol’ yn gyson bob dydd, mewn amgylchedd sy’n caniatáu i athrawon addysgu a dysgwyr ddysgu.