Mae disgwyl i gyflogaeth y sector dyfu 2.2% dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ddiwydiant allweddol yn Abertawe, sy’n cyflogi bron 20,000 o bobl. Mae’r sector yn cefnogi iechyd a lles pob un ohonom ac yn caniatáu inni weithio a byw. Os ydych chi’n berson sy’n gallu ymdeimlo ac yn awyddus i  fod o help i eraill, yna gallai gyrfa yn y sector hon fod yn ddelfrydol i chi.

 

Mae’r sector o dan bwysau sylweddol ar hyn o bryd, o ganlyniad poblogaeth sy’n heneiddio, goblygiadau gofal plant, ffyrdd o fyw sy’n newid, disgwyliadau’r cyhoedd, a thechnoleg newydd sy’n dod i’r amlwg. Mae disgwyl i gyflogaeth y sector dyfu 2.2% dros y pum mlynedd nesaf.

 

Nodweddion Allweddol:

 • Amrywiaeth o swyddi,
 • Sector twf,
 • Oriau hyblyg,
 • Gweithio rhan-amser,
 • Datblygiad mewn gyrfa,
 • Cyfleoedd i hyfforddi
 • Profiad gwerthfawr

 

Sgiliau angenrheidiol:

 

 • Sgiliau Cymraeg Llafar,
 • Sgiliau cyfathrebu da,
 • Ysgrifennu adroddiadau,
 • Sgiliau arwain,
 • Sgiliau gwrando da.

 

Y cyflog am swydd yn y sector yw £23,984 ar gyfartaledd, ond mae’r hyn y gallwch ennill yn hollol ddibynnol ar eich rôl.

 

Dyma enghreifftiau o rhai o’r swyddi sydd ar gael yn y sector: